Διαβουλεύσεις | Δήμος Αθηναίων

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Προσχεδίων για την «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα - Μοναστηράκι»

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συμμετοχή σε αυτή τη Διαβούλευση απευθύνεται αποκλειστικά σε φορείς.